CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH

CÔNG CỤ HỖ TRỢ HIỂN THỊ NỘI DUNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kiểu tải lên

Nhấp chuột hoặc kéo thả file hóa đơn vào đây để tải lên
Lưu ý: Tải lên file có phần mở rộng .xml hoặc .zip

CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Đường 25/4 - Phường Hồng Gai - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.811.148 Fax: 02033.825.074

Website: http://quangninh.gdt.gov.vn